Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Allah Dostlarından Yakarışlar

$795 $1095

We have run out of stock for this item.


“Tesbih ederim Seni ey Rabbim! Bana karşı ne kadar da lütufkârsin ve Sana karşı ben ne kadar da hayâsizim! Ancak bana karşı böyle râzı olarak davranışın, benim Sana karşı gördüğün şekilde davranmama sebep oldu. Benim kusurlar işlemeyi adet edinmeme, Senin bitmez tükenmez cömertliğin yol açtı.
Sana karşı ne isyanlar ettim de beni keremle karşıladın, ne meydanlar okudum da bana fırsat tanıdın! Buna karşılık ne zaman Senden istedimse verdin. Şiddetli Kavrayışını bana unutturan, engin cömertliğin oldu.” 
***
“Allahım! Bana imanı lütfettin ve beni isyanla sinadın. İmdi bana ettiğin lütufla mı muamele edeceksin, yoksa imtihan ettiğin şeyle mi karşılık vereceksin? Bunların hepsi de mümkün ve makul, Senden olan herşey lezzetli ve makbul; yeter ki kapından kovma bizi ve hitabından mahrum etme.”
***
“İlâhî! Varlığı sana muhtaç olan bir şeyle nasıl sana delil getirilir? Senin dışında, sana ait olmayan bir şey mi zühür etti ki bu şey seni izhar etsin? Ne vakit kayboldun da Seni gösteren bir delile ihtiyaç hasıl oldu; ne zaman uzaklaştın ki eserler Sana ulaştırır oldu?”
***
“Seni nasıl bilebiliriz ki Sen keyfiyeti olmayan Bâtin’sin, Seni nasıl bilmeyiz ki Sen herşeyde bilinen Zâhırsın? Nasıl buluruz Seni ki buluş Senden uzaktır, ve nasıl bulmayız Seni ki bize sahdamarından yakınsın?”
Peygamber Efendimiz’den Mevlânâ’ya, Hz. Ali’den Elmalılı’ya, Geylânî’den Bediüzzaman’a, İbnu’l-Arabî ve Şah Nakşbend’den Muzaffer Özak’a kadar birçok Allah dostunun yakarışları (münâcât) yer alıyor bu eserde. Allah aşkının en istiyaklı ifadelerini, irfan ve hasyetin en derin cümlelerini içine alan, her okuyanı duygulandıran bu münâcâtlar, Rabbimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor ve O’na nasıl dua etmemiz gerektiğini gösteriyor bizlere.

Author: Tarik Velioglu
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786055314712
Dimensions: 0