Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp

Deal of the Day

Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp

Author: Nesil
$12.95

Zübeyir Gündüzalp için çok ?ey söylenebilir: Bediüzzaman?n ba? hizmetkar?. Bediüzzaman?n s?r katibi. Bediüzzaman?n havarisi. Bediüzzaman?n Kainata de?i?mem dedi?i talebesi. Mücedid-i Azam?n veziri. Bin talebe yerine kabul etti?i. Bediüzzamandan hasiyet ta??yan ?ahsiyet. Ahiretini de feda eden adam. Hep sefer halinde kurmay bir kumandan. Bir muhabbet fedaisi. Davas?n?n kara sevdal?s?. Çileler harman?nda yo?rulan ruh. ?a?maz bir feraset, yan?lmaz bir deha. Her an huzurda bir insan-? kamil, bir veliyy-i azam. S?dd?k?yet makam?n?n izdü?ümü. Feragat ve fedakarl???n azam mahzar?. ?hlas ve isti?nada e?siz bir numune. Hizmet gemisini selamete ç?karan kaptan Bu kitab? okudukça, mübala?as?z, bütün bu sayd???m?z ve daha sayamad???m?z pek çok faziletle donat?lm?? bu büyük ?ahsiyetle kar?? kar??ya oldu?unuzu göreceksiniz.

Book Title Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp
Author Nesil
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Zübeyir Gündüzalp için çok ?ey söylenebilir: Bediüzzaman?n ba? hizmetkar?. Bediüzzaman?n s?r katibi. Bediüzzaman?n havarisi. Bediüzzaman?n Kainata de?i?mem dedi?i talebesi. Mücedid-i Azam?n veziri. Bin talebe yerine kabul etti?i. Bediüzzamandan hasiyet ta??yan ?ahsiyet. Ahiretini de feda eden adam. Hep sefer halinde kurmay bir kumandan. Bir muhabbet fedaisi. Davas?n?n kara sevdal?s?. Çileler harman?nda yo?rulan ruh. ?a?maz bir feraset, yan?lmaz bir deha. Her an huzurda bir insan-? kamil, bir veliyy-i azam. S?dd?k?yet makam?n?n izdü?ümü. Feragat ve fedakarl???n azam mahzar?. ?hlas ve isti?nada e?siz bir numune. Hizmet gemisini selamete ç?karan kaptan Bu kitab? okudukça, mübala?as?z, bütün bu sayd???m?z ve daha sayamad???m?z pek çok faziletle donat?lm?? bu büyük ?ahsiyetle kar?? kar??ya oldu?unuzu göreceksiniz.