Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Nur'un Büyük Kumandanı Zübeyir Gündüzalp

$1295 $1700

We have run out of stock for this item.


Zübeyir Gündüzalp için çok şey söylenebilir: Bediüzzamanın baş hizmetkarı. Bediüzzamanın sır katibi. Bediüzzamanın havarisi. Bediüzzamanın Kainata değişmem dediği talebesi. Mücedid-i Azamın veziri. Bin talebe yerine kabul ettiği. Bediüzzamandan hasiyet taşıyan şahsiyet. Ahiretini de feda eden adam. Hep sefer halinde kurmay bir kumandan. Bir muhabbet fedaisi. Davas?n?n kara sevdal?s?. Çileler harman?nda yo?rulan ruh. ?a?maz bir feraset, yan?lmaz bir deha. Her an huzurda bir insan-? kamil, bir veliyy-i azam. S?dd?k?yet makam?n?n izdü?ümü. Feragat ve fedakarl???n azam mahzar?. ?hlas ve isti?nada e?siz bir numune. Hizmet gemisini selamete ç?karan kaptan Bu kitab? okudukça, mübala?as?z, bütün bu sayd???m?z ve daha sayamad???m?z pek çok faziletle donat?lm?? bu büyük ?ahsiyetle kar?? kar??ya oldu?unuzu göreceksiniz.Author: ihsan Atasoy
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9789752691131
Dimensions: 0