Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Zihin Kirliliği - Sebepleri ve Çözümleri

$995 $1500

Zihin kirliliği, beyin fonksiyonlarımızı bozarak öğrenmemizi engelleyen, bilinçaltımızı esir alarak kişiliğimizi ve hatta rüyalarımızı deforme eden ciddi bir problemdir. Zihin kirliliğinin en sakıncalı şekli olan bilinçaltı mesajlar, içinde gizlendikleri şarkı ve görsellerle hiçbir şeyden haberi olmayan insanların davranışlarını çok büyük bir etkiyle değiştirebilecek güçtedir. Geçmişe kıyasla bugün insanlar daha çok tüketiyor, aileler daha çok dağılıyor, anormal davranışlar daha çok tezahür ediyor ve daha çok sayıda insan inançsızlığa sürükleniyor, ancak bunların sebebini tam anlamıyla bilemiyorlar. İnsanların yaşadıkları bunca olumsuz ve garip şeylerin arkasında medya bağımlılığımız ve beraberinde subliminal mesajlara maruz kalarak kirlenmiş bir zihnin olabileceği kuvvetle muhtemeldir.
Okuyacağınız bu kitapta sırasıyla medya bağımlılığı, zihin kirliliği ve subliminal mesajlar, sosyal, biyolojik, psikolojik, bilişsel, dinî ve akademik birçok perspektiften örneklerle ele alınacak ve bundan kurtulmanın sosyal, fiziksel ve manevi çareleri üzerinde durulacaktır. Derslerinde başarılı olmak isteyen öğrenciler, akademik kariyer yapmayı düşünen öğretim elemanları, okuduklarını unutmak istemeyenler, sağlıklı çocuklar yetiştirmek isteyen anne ve babalar zihin kirliliğine karşı olabildiğince tedbirli olmak durumundadır. Zihin kirliliği hafızanın düşmanıdır. Zihin kirliliğine esir düşmüş bireylerin manevi ve mesleki hayatlarında zirveye ulaşmaları ya çok zaman alır ya da imkânsızdır.
Doç. Dr. Yakup Çetin Türkiye’de ve yurtdışında birçok üniversitede öğretim üyeliği yaptıktan sonra araştırmalarına Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmektedir.

Author: Yakup Cetin
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368527
Dimensions: 0