Zalimce Bir Oyun

Zalimce Bir Oyun

Author: Stefan Zweig
$6.95 $4.95

"Zalimce Bir Oyun", Stefan Zweig'in insan?n en güçsüz yanlar?n? dâhiyane bir ?ekilde i?ledi?i özel bir eserdir. Eseri as?l özel yapan ise devaml? intihar e?iliminde olan Zweig'?n hikâyelerde tamamen kendi iç dünyas?n? ve çalkant?lar?n? aktarmas?d?r. Günümüz edebiyat?n?n en önemli eserlerinden olan "Zalimce Bir Oyun", kurgusuyla okuru içine çeken e?siz bir eser…

Title Zalimce Bir Oyun
Author Stefan Zweig
Publisher Tutku Yayinevi
SKU BSR-0012
ISBN 9786052134467

"Zalimce Bir Oyun", Stefan Zweig'in insan?n en güçsüz yanlar?n? dâhiyane bir ?ekilde i?ledi?i özel bir eserdir. Eseri as?l özel yapan ise devaml? intihar e?iliminde olan Zweig'?n hikâyelerde tamamen kendi iç dünyas?n? ve çalkant?lar?n? aktarmas?d?r. Günümüz edebiyat?n?n en önemli eserlerinden olan "Zalimce Bir Oyun", kurgusuyla okuru içine çeken e?siz bir eser…

Birbirinden etkileyici dört öykü yer alan bu kitapta Stefan Zweig psikoloji alan?ndaki birikimini ustal?kla kullanarak insanlar?n ruhsal gelgitlerini nefes kesen bir yo?unlukla okuyucuya aktarabilmeyi ba?arm??t?r.

1933'de Nazilerin yakmaya ba?lad?klar? kitaplar aras?nda Zweig'in eserleri de vard?. ?kinci Dünya Sava?? esnas?nda ya?ad??? ç?kmazlar ve hayata olan karamsar bak??? nedeniyle e?i ile birlikte intihar etti.

 

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day