Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yürüme

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Yürüme cildi, de ki i?te ve tümceler´le birlikte Yürüme Üçlüsü'nü olu?turan üç kitaptan biridir. Oruç Aruoba´n?n yap?tlar? içinde, de ki i?te ile birlikte okura felsefe ve felsefi metin okuman?n zevkini en fazla yaym?? kitab?d?r.Author: Oruc Aruoba
Publisher: Metis Yayincilik

ISBN 9789753420099
Dimensions: 0