Yol Ayrımı (Esir şehir Üçlemesi 3.Kitap)

Save

Desen Kitapevi

$ 14.95 
SKU: ANT-DSN-0130
ISBN: 9789752731295
Kemal Tahir / Ithaki Yayinlari

Share:

Kâmil Bey de Anadolu´da serbesttir art?k ... Türkiye´yi ku?atan bir serbestlik rüzgari esmeye ba?lar zamanla. Bu serbestlik, de?i?en ya da de?i?mi? gibi görünen insanlar?n maskelerini birer birer dü?ürürken, ?stanbul´da hayat giderek zorla??r. Kâmil Bey, y?llard?r özlemini duydu?u biricik k?z? Ay?e´ye kavu?maya çal???rken, Kurtulu? Sava??´nda yüz binlerce insan?n kan?yla kurtulan vatan, art?k demokrasi mücadelesi vermektedir. Serbest F?rka´n?n kurulu?u, Darülfünun´da meydana gelen ayaklanmalar, ?stanbul sokaklar? ve tarihin derinli?inde kalan ayr?nt?lar...

Yol Ayr?m?, sava?tan zaferle ç?km?? bir milletin demokrasi yolunda att??? bebek ad?mlar?n?n izdü?ümlerini aktar?yor okura.
(Tan?t?m Yaz?s?´ndan)

Our brands