Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil 3)

$495 $600

Bu eserde, genelde bütün insanlığın, özelde insanımızın önce ruh ve düşünce dünyasında, sonra da ferdî ve içtimai hayatında yitirdiği cenneti yeniden bulmanın dinamikleri irdeleniyor.

Yitirilmiş Cennete Doğru, yenilik ambalajı içinde sunulan her pörsümüş düıünceye yahıi çeken idealsiz nesillere; inanç, ideal, fazilet, sabır, çalııma aıkı ve mazinin rampasından kalkıp, hâli hallaç ederek, hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan temeller üzerine geleceği kurma iştiyakı veriyor.
Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753150187
Dimensions: 0