Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yitik Mevsim

$299

We have run out of stock for this item.


Elinizdeki eserde; yar?m kalm?? bir gönül hikâyesinden yola ç?k?larak hayat? ve "gerçek hayat?" tan?ma yolunda verilen çaba anlat?l?yor.

Zengin bir ailenin "en akl? ba??nda ferdi" olan Gül, anneannesinin ölümünden sonra tam bir yanl?zl?k içinde kal?r. Bi yanl?zl?k; onu, bunal?m?n e?i?ine getirir. Bu dönemde Gül, zihnindeki sorulara bir türlü "makul" cevaplar bulamaz. Zihnindeki sorulara cevap bulamadan huzura kavu?amayaca??n? anlad??? gün, bir vesile ile tan??t??? ihtiyar sahaf?n kap?s?n? çalar. Bu tan???kl?k zaman içerisinde sa?lam bir dostlu?a dönü?ür ve Gül, gönüllü olarak sahaf?n yan?nda çal??maya ba?lar.

ISBN: 9758775812
Yay?nevi: Kaynak Kitapligi
Yazar: Zeynep Kayadelen
Format: Karton kapak, 184 sayfa, 13.5x21cm


Author: Zeynep Kayadelen
Publisher: Kaynak Kitapligi

ISBN 9789758775811
Dimensions: 0