Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yel Ufürdü Su Gotürdü

$795 $995

Mahir Kaynak'ın otobiyografik hatıraları, bir insanın kendi hayatına ironik ve objektif bir yaklaşımda bulunma denemesi. Çocukluktan başlayarak, ilk gençlik, askerî okul, üniversite, MİT ve siyaset dönemeçlerinden geçen sürprizlerle dolu hareketli bir hayat.
Mahir Kaynak, hatıralarında üniversite, MİT ve siyaset kurumu hakkında tecrübeli bir istihbaratçı olarak önemli açıklamalarda bulunuyor. Bir çok bilinmeyeni, sebep-sonuç ilişkisi içinde sadece anlattıklarının mantıkî tutarlılığını referans göstererek açığa çıkarıyor. Sonuçta yel üfürür, su götürür. Geriye kalan bir istihbaratçının hayalleri ve kırgınlıklarıdır sadece...

Author: Mahir Kaynak
Publisher: BABIALI KULTUR YAYINCILIGI

ISBN 9789758486137
Dimensions: 0