Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yazıyı Bulan Çocuk

$895 $1095

"Ben Beyaz Bulut! Hiç alçak gönüllülük etmeyeceğim;
bugün elinizdeki bu kitabı okuyabiliyorsanız,
bunda benim büyük bir payım var.
Çünkü insanlık tarihinde yazıyı bulan
ve kullanan ilk kişi benim.
Bu kitapta yazanlarsa
işte benim hikâyem.
Bir geyik böceğinin peşinde
başıma gelenler."
Sinan Yaşar, Yazıyı Bulan Çocuk'la bizleri Sümerler'in yaşadığı döneme, ilk şehir devletlerine, gündelik hayatın henüz doğadan kopmadığı, büyük keşiflerin yapıldığı çağlara götürüyor ve tarih, bu sürükleyici macerayla Sümer'de başlıyor...

Author: Sinan Yasar
Publisher: Fom Kitap

ISBN 9786059166829
Dimensions: 0