Yazarların Kaleminden Bediüzzaman

Yazarların Kaleminden Bediüzzaman

$4.95
Bediüzzamanın hakikat-i Kurâniyeyi açıklamaktan, İslâmiyete hizmetten, Müslümanların imanını kurtarmaktan ve dindeki asıl maksat olan rıza-yı ilâhiye nail olmak ve ilâ-yı kelimetullah uğrunda mücahededen, emr-i bil- mâruf ve nehy-i anil münkeri tebliğden başka bir maksadı yoktur.
( Avukat Bekir Berk)

Gün gelir bulutlarla sarmaş dolaş, gün gelir başı ak mı, ak Bu başa yıldırım iner; ak üstüne kara değil, kara üstüne ak düşer,leke nedir bilmez. Ellerinde kova kova zift taşıyanlar bile, onun alnına iz süremez
O, bir milleti korumak için, yıldırımları üstüne çeker. Onu tanıyan Demoklesin kılıcını da tanır. Daima başının üstünde bir kılıç. Bu kılıç, Üstadın boynunu kesmeye uzanırken; Bediüzzaman bununla kaleminin ucunu açtı, cilt cilt kitaplar yazdı. Çalışmak için, hizmet için, yer, zaman ve imkan aramadı. Hapishaneler bile mektep oldu ( Hekimoğlu İsmail)

Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Üç devir: Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, yıkılışlar ve çöküşlerle doludur. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbula kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Başı, Ağrı Dağı kadar dik ve vakur. Hiçbir zâlim onu eğememiş, hiçbir âlim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zekâ.
İşte Said Nur. ( Osman Yüksel Serdengeçti)

O, İlâhi bir mevhibe, ledünni bir sâika ve şâika ile, çevresinin en derin, en şümullü ve zahiri, bâtıni, ruhi,içtimai ihtiyaçlarını kurcalayacak çok üniteli bir güç kaynağı gibi pek çok şeyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplamış bir fıtrat harikasıdır. ( M. Fethullah Gülen )
 
 
 
 
Title Yazarların Kaleminden Bediüzzaman
Author Necmeddin Sahiner
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-08
ISBN 9786054038121
Bediüzzamanın hakikat-i Kurâniyeyi açıklamaktan, İslâmiyete hizmetten, Müslümanların imanını kurtarmaktan ve dindeki asıl maksat olan rıza-yı ilâhiye nail olmak ve ilâ-yı kelimetullah uğrunda mücahededen, emr-i bil- mâruf ve nehy-i anil münkeri tebliğden başka bir maksadı yoktur.
( Avukat Bekir Berk)

Gün gelir bulutlarla sarmaş dolaş, gün gelir başı ak mı, ak Bu başa yıldırım iner; ak üstüne kara değil, kara üstüne ak düşer,leke nedir bilmez. Ellerinde kova kova zift taşıyanlar bile, onun alnına iz süremez
O, bir milleti korumak için, yıldırımları üstüne çeker. Onu tanıyan Demoklesin kılıcını da tanır. Daima başının üstünde bir kılıç. Bu kılıç, Üstadın boynunu kesmeye uzanırken; Bediüzzaman bununla kaleminin ucunu açtı, cilt cilt kitaplar yazdı. Çalışmak için, hizmet için, yer, zaman ve imkan aramadı. Hapishaneler bile mektep oldu ( Hekimoğlu İsmail)

Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar. Üç devir: Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrilişler, yıkılışlar ve çöküşlerle doludur. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbula kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Başı, Ağrı Dağı kadar dik ve vakur. Hiçbir zâlim onu eğememiş, hiçbir âlim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zekâ.
İşte Said Nur. ( Osman Yüksel Serdengeçti)

O, İlâhi bir mevhibe, ledünni bir sâika ve şâika ile, çevresinin en derin, en şümullü ve zahiri, bâtıni, ruhi,içtimai ihtiyaçlarını kurcalayacak çok üniteli bir güç kaynağı gibi pek çok şeyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplamış bir fıtrat harikasıdır. ( M. Fethullah Gülen )
       

Deal of the Day