Yazarlar?n Kaleminden Bediüzzaman

Yazarlar?n Kaleminden Bediüzzaman

$4.95
“ Bediüzzaman’?n hakikat-i Kur’âniye’yi aç?klamaktan, ??lâmiyet’e hizmetten, Müslümanlar?n iman?n? kurtarmaktan ve dindeki as?l maksat olan r?za-y? ilâhiye nail olmak ve ilâ-yi kelimetullah u?runda mücahededen, emr-? bi’l- mâruf ve nehy-i ani’l munkeri tebli?den ba?ka bir maksad? yoktur.” ( Avukat Bekir Berk)
 
“Gün gelir bulutlarla sarma? dola?, gün gelir ba?? ak m?, ak… Bu ba?a y?ld?r?m iner; ak üstüne kara de?il, kara üstüne ak dü?er,leke nedir bilmez. Ellerinde kova kova zift ta??yanlar bile, onun aln?na iz süremez… O, bir milleti korumak için, y?ld?r?mlar? üstüne çeker. O’nu tan?yan Demokles’in k?l?c?n? da tan?r. Daima bas?n?n üstünde bir k?l?ç. Bu k?l?ç, Üstad’?n boynunu kesmeye uzan?rken; Bediüzzaman bununla kaleminin ucunu açt?, cilt cilt kitaplar yazd?. Çal??mak için, hizmet için, yer, zaman ve imkan aramad?. Hapishaneler bile mektep oldu” ( Hekimo?lu ?smail)
 
 “Said Nur, üç devir ya?am?? bir ihtiyar. Üç devir: Me?rutiyet, ittihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrili?ler, y?k?l??lar ve çökü?lerle doludur. ?ark yaylalar?ndan, güne?in do?du?u yerden ?stanbul’a kadar gelen bir adam. ?man? s?ra da?lar gibi muhkem. Ba??, A?r? Da?? kadar dik ve vakur. Hiçbir zâlim onu egememi?, hiçbir âlim onu yenememi?. Kayalar gibi çetin, müthi? bir irade. ?im?ekler gibi bir zekâ. ??te Said Nur.” ( Osman Yüksel Serdengeçti)
 
“O, ?lâhi bir mevhibe, ledunni bir sâika ve sâika ile, çevresinin en derin, en ?umullu ve zahiri, bât?n?, ruhi, içtimai ihtiyaçlar?n? kurcalayacak çok üniteli bir güç kayna?? gibi pek çok ?eyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplam?? bir f?trat harikas?d?r.” ( M. Fethullah Gülen )
 
 
 
 
 
Title Yazarlar?n Kaleminden Bediüzzaman
Author Necmeddin Sahiner
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-08
ISBN 9786054038121
“ Bediüzzaman’?n hakikat-i Kur’âniye’yi aç?klamaktan, ??lâmiyet’e hizmetten, Müslümanlar?n iman?n? kurtarmaktan ve dindeki as?l maksat olan r?za-y? ilâhiye nail olmak ve ilâ-yi kelimetullah u?runda mücahededen, emr-? bi’l- mâruf ve nehy-i ani’l munkeri tebli?den ba?ka bir maksad? yoktur.” ( Avukat Bekir Berk)   “Gün gelir bulutlarla sarma? dola?, gün gelir ba?? ak m?, ak… Bu ba?a y?ld?r?m iner; ak üstüne kara de?il, kara üstüne ak dü?er,leke nedir bilmez. Ellerinde kova kova zift ta??yanlar bile, onun aln?na iz süremez… O, bir milleti korumak için, y?ld?r?mlar? üstüne çeker. O’nu tan?yan Demokles’in k?l?c?n? da tan?r. Daima bas?n?n üstünde bir k?l?ç. Bu k?l?ç, Üstad’?n boynunu kesmeye uzan?rken; Bediüzzaman bununla kaleminin ucunu açt?, cilt cilt kitaplar yazd?. Çal??mak için, hizmet için, yer, zaman ve imkan aramad?. Hapishaneler bile mektep oldu” ( Hekimo?lu ?smail)    “Said Nur, üç devir ya?am?? bir ihtiyar. Üç devir: Me?rutiyet, ittihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir, büyük devrili?ler, y?k?l??lar ve çökü?lerle doludur. ?ark yaylalar?ndan, güne?in do?du?u yerden ?stanbul’a kadar gelen bir adam. ?man? s?ra da?lar gibi muhkem. Ba??, A?r? Da?? kadar dik ve vakur. Hiçbir zâlim onu egememi?, hiçbir âlim onu yenememi?. Kayalar gibi çetin, müthi? bir irade. ?im?ekler gibi bir zekâ. ??te Said Nur.” ( Osman Yüksel Serdengeçti)   “O, ?lâhi bir mevhibe, ledunni bir sâika ve sâika ile, çevresinin en derin, en ?umullu ve zahiri, bât?n?, ruhi, içtimai ihtiyaçlar?n? kurcalayacak çok üniteli bir güç kayna?? gibi pek çok ?eyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplam?? bir f?trat harikas?d?r.” ( M. Fethullah Gülen )          

Deal of the Day