Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Yavru ahtapot Nino, ahtapot olmaktan hiç memnun de?il. 

Her sabah sekiz kollu kaza??n? giymek, sekiz eldiven takmak ve sekiz kolunun sebep oldu?u karma?ayla u?ra?mak onun can?n? çok s?k?yor. 

Annesi, bu durumun geçici oldu?unu, büyüdükçe ahtapot olmay? çok sevece?ini söylüyor ama söyledikleri Nino'yu rahatlatmaya yetmiyor. 

Bakal?m bir sabah okul yolunda ya?ad?klar? Nino'nun ahtapot olmay? sevmesini sa?layabilecek mi?

Author: Sara Sahinkanat
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750814662
Dimensions: 0