Ya?am?n Gizli Sözle?mesi

Ya?am?n Gizli Sözle?mesi

Author: Ebru Demirhan
$9.95
“Seçimlerimiz akl?m?z?n degil, ruhumuzun isidir...” • Bu dünyaya neden geldim? • Neden bu anneyi, babay?, karde?i seçtim? • Çocu?um neden benim çocu?um oldu? • Hayat amac?m nedir? • Bu deneyimleri neden ben ya??yorum? • Atalar?m?n deneyimleri benim hayat?m? etkiler mi? • Ya?am?n gizemleri ile kendi dünyamda bulu?abildim mi? • “Do?may? ben istemedim” derken seçimlerimi tan?yabildim mi? • Dünyada birlikte ya?ad???m milyarlarca insanla ba?l? oldu?umu görebiliyor muyum? • Aile bireylerimle görünmeyen anla?malar oldu?unu fark edebildim mi? • Hayatta olmayan karde?lerimi ve çocuklar?m? u?urlayabildim mi? • Ad?m?n getirdi?i yüklerden özgürle?ebildim mi? Bugüne kadar en az bir kez sordugumuz bu sorulara yan?tlar bulabilmek, kendimizi anlamak, seçimlerimizi tan?yabilmek, affederek yüklerimizi iade edebilmek, atalar?m?z? onurland?rmak, sözün k?ymetini kavrayabilmek, iyiligin ve güzelligin bizim için oldugunu bilmek ve hayat?m?z?n hikâyesini güncellemek için bu kitap çok dogru bir baslang?ç olacak. (Tan?t?m Bülteninden)
Title Ya?am?n Gizli Sözle?mesi
Author Ebru Demirhan
Publisher Libros Kitap
SKU BSR-0030
ISBN 9786059151191
“Seçimlerimiz akl?m?z?n degil, ruhumuzun isidir...” • Bu dünyaya neden geldim? • Neden bu anneyi, babay?, karde?i seçtim? • Çocu?um neden benim çocu?um oldu? • Hayat amac?m nedir? • Bu deneyimleri neden ben ya??yorum? • Atalar?m?n deneyimleri benim hayat?m? etkiler mi? • Ya?am?n gizemleri ile kendi dünyamda bulu?abildim mi? • “Do?may? ben istemedim” derken seçimlerimi tan?yabildim mi? • Dünyada birlikte ya?ad???m milyarlarca insanla ba?l? oldu?umu görebiliyor muyum? • Aile bireylerimle görünmeyen anla?malar oldu?unu fark edebildim mi? • Hayatta olmayan karde?lerimi ve çocuklar?m? u?urlayabildim mi? • Ad?m?n getirdi?i yüklerden özgürle?ebildim mi? Bugüne kadar en az bir kez sordugumuz bu sorulara yan?tlar bulabilmek, kendimizi anlamak, seçimlerimizi tan?yabilmek, affederek yüklerimizi iade edebilmek, atalar?m?z? onurland?rmak, sözün k?ymetini kavrayabilmek, iyiligin ve güzelligin bizim için oldugunu bilmek ve hayat?m?z?n hikâyesini güncellemek için bu kitap çok dogru bir baslang?ç olacak. (Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day