Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yasadigim Gibi

$1595 $1795

Tanpınar'ın gazete ve dergilerdeki yazılarının derlenmesinden oluşan bu kitap yazarın Türk kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatlar, batı dünyası üzerindeki fikirleri bakımından önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Author: Ahmet Hamdi Tanpinar
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759955717
Dimensions: 0