Yaln?zl?k Kime Benzer

Yaln?zl?k Kime Benzer

Author: Semih Gümü?
$8.95
Bizim bir geçmi?imiz olacak m? Lal. Niçin olmas?n, dedi. Bu kez gülümsemedi. Bunun için bir on y?l ya?amam?z gerekir ama. Bir geçmi?, uzun zaman demek. Sustu, yüzüne bak?yorum, sonra ba??m? kar?? k?y?ya çevirdim, önümdeki ?arap ?i?esiyle oynarken aram?zdan geçen deniz rüzgâr?n?n kokusunu dü?ünüyorum. Yaln?zl?k Kime Benzer, Semih Gümü?’ün ikinci roman?. Yazar bu kez, farkl?, yaz?nsal bir eyleme giri?mi?. Roman?n ads?z kahraman?, bir odaya kapanm??, biten bir a?k?n pe?inde dü?ünsel bir yolculu?a ç?k?yor. Bireysel sorunlar?n, geride kalm?? a?k?n b?rakt??? ac?lar?n an?lar?na edebiyat dü?üncesi e?lik ediyor. Dü?sel yolculu?una yaln?zl???n? payla?aca?? yazarlar?, Beckett’?, Paz’?, Musil’i, Bernhard’? konuk ediyor. Kendine yak?n buldu?u roman kahramanlar?yla bulu?uyor. Bütün bu yazarlar?n ve kurmaca ki?ilerin izinde kendi ya?am?na ait i?aretler ar?yor. Yaln?zl?k Kime Benzer, yaln?zl??a çekilmi? kahraman?n?n ya?ad?klar? yan?nda, benzerine az rastlad???m?z kurgusuyla da üstünde durmaya de?er.

(Tan?t?m Bülteninden)

Title Yaln?zl?k Kime Benzer
Author Semih Gümü?
Publisher Semih Gümü?
SKU BSR-0799
ISBN 9789750734342
Bizim bir geçmi?imiz olacak m? Lal. Niçin olmas?n, dedi. Bu kez gülümsemedi. Bunun için bir on y?l ya?amam?z gerekir ama. Bir geçmi?, uzun zaman demek. Sustu, yüzüne bak?yorum, sonra ba??m? kar?? k?y?ya çevirdim, önümdeki ?arap ?i?esiyle oynarken aram?zdan geçen deniz rüzgâr?n?n kokusunu dü?ünüyorum. Yaln?zl?k Kime Benzer, Semih Gümü?’ün ikinci roman?. Yazar bu kez, farkl?, yaz?nsal bir eyleme giri?mi?. Roman?n ads?z kahraman?, bir odaya kapanm??, biten bir a?k?n pe?inde dü?ünsel bir yolculu?a ç?k?yor. Bireysel sorunlar?n, geride kalm?? a?k?n b?rakt??? ac?lar?n an?lar?na edebiyat dü?üncesi e?lik ediyor. Dü?sel yolculu?una yaln?zl???n? payla?aca?? yazarlar?, Beckett’?, Paz’?, Musil’i, Bernhard’? konuk ediyor. Kendine yak?n buldu?u roman kahramanlar?yla bulu?uyor. Bütün bu yazarlar?n ve kurmaca ki?ilerin izinde kendi ya?am?na ait i?aretler ar?yor. Yaln?zl?k Kime Benzer, yaln?zl??a çekilmi? kahraman?n?n ya?ad?klar? yan?nda, benzerine az rastlad???m?z kurgusuyla da üstünde durmaya de?er.

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day