Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yakin Tarihimizde Islam ve Irkcilik Meselesi

$895

Yakin tarihimizin önemli sahsiyetlerimizden Babanzâde Ahmed Naim, Said Halim Pasa, Mehmet Akif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursi ve diger ilim ve fikir adamlarimizin, irkçilik ve milliyetçilik cereyaninin tarihi gelismesi, mahiyeti ve Islam'daki yeri hakkindaki görüsleri.Author: M. Ertugrul Duzdag
Publisher: Kaynak Yayinlari

ISBN 9789752781610
Dimensions: 0