Yak?c? S?r

Yak?c? S?r

Author: Stefan Zweig
$4.95
K?sa bir tatil için Avusturya Alplerine giden bir baron, zaman?n? zarars?z bir flörtle renklendirmenin yollar?n? aramaktad?r. Kendine fazlas?yla güvenen ve gönül maceralar?na her zaman aç?k olan bu müzmin kad?n avc?s?, k?sa sürede kendisine bir av bulmakta hiç zorlanmayacakt?r. Tan???p yak?nla?mak istedi?i kad?n?n on iki ya??ndaki o?luyla ahbapl?k kurarak i?e koyulur. Yak?c? S?r annesini elde etmek isteyen bu narsist çapk?n taraf?ndan kullan?lan bir çocu?un hikâyesidir asl?nda. Ne var ki, yeti?kin dünyas? bazen masum çocuklara büyüklere göründü?ünden çok daha berrak görünmektedir… 
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Yak?c? S?r
Author Stefan Zweig
Publisher ?? Bankas? Kültür Yay?nlar?
SKU BSR-0079
ISBN 9786053325536
K?sa bir tatil için Avusturya Alplerine giden bir baron, zaman?n? zarars?z bir flörtle renklendirmenin yollar?n? aramaktad?r. Kendine fazlas?yla güvenen ve gönül maceralar?na her zaman aç?k olan bu müzmin kad?n avc?s?, k?sa sürede kendisine bir av bulmakta hiç zorlanmayacakt?r. Tan???p yak?nla?mak istedi?i kad?n?n on iki ya??ndaki o?luyla ahbapl?k kurarak i?e koyulur. Yak?c? S?r annesini elde etmek isteyen bu narsist çapk?n taraf?ndan kullan?lan bir çocu?un hikâyesidir asl?nda. Ne var ki, yeti?kin dünyas? bazen masum çocuklara büyüklere göründü?ünden çok daha berrak görünmektedir… 
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day