Yak?c? S?r

Yak?c? S?r

Author: Stefan Zweig
$4.95

 

Book Title Yak?c? S?r
Author Stefan Zweig
Publisher Tutku Yay?nevi
SKU BSR-0013
ISBN 9786052134085

 

Avusturya Alplerinde bulunan otelde tatil yapan bir baronun hayallerini kar??la?t??? yaln?z bir anne süslemeye ba?lar. Baron Edgar'?n arzulad??? kad?na daha yak?n olabilmek için ilk giri?iminde reddedilince kad?na yakla?man?n yolunun çocu?unun gönlünü fethetmekten geçti?ini dü?ünür. Ba?lang?çta baronun niyetinden ?üphelenmeyen çocuk bir ?eylerin yanl?? oldu?unu sezer. Fakat bu ili?kiyi körükleyen s?r?n ne oldu?unu konusunda hiçbir fikri yoktur. Ancak bu yak?c? s?r çok geçmeden hayat?n? sonsuza kadar dek de?i?tirecektir.

Deal of the Day