Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yahudilerden Sonra Hıristiyanlardan Once Hz. İsa

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Hıristiyanlık, Yahudilik içerisinden çıkmış bir dindir ve kendisini bu temel üzerine oturtur. Fakat bir Yahudi olan Hz. İsa ile başlayan bu din, özellikle Pavlus'la birlikte gittikçe Yahudilikten ayrılan bir özellik göstermiştir. Bu, Yahudi-Hıristiyanlığından Heleno- Hıristiyanlığına doğru, zaman zaman krizlere yol açan bir geçiştir. Bu kitabın amacı bu geçiş sırasında gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.

 Author: Bekir Zakir Coban
Publisher: Insan Yayinlari

ISBN 9789755748719
Dimensions: 0