Yafes'in O?ullar?

Deal of the Day

Yafes'in O?ullar?

Author: Nesil
$9.95
Büyük Tufan'dan sonraki dört bin y?l boyunca insanl??? belli bir noktaya getirmek ?üphesiz ki kolay olmam??t?. Bulca Ka?an ve onun soyundan gelen Türküt ka?anlar?na, Mu'nun ya?ad??? felaketten sa? kurtulmay? ba?arabilen birkaç din adam?, birtak?m ola?anüstü özellikleri olan "Yada Ta??"n? ve tüm zamanlar?n gizemli antik bilgilerini ihtiva eden "Bilgelik Kitab?"n? vermemi? olsayd? bu karde?çe dünyay? olu?turmak mümkün olmayacakt?.

Fakat ?eytan Erlik Orta Dünya'daki karde?li?i sa?layan Yada Ta??'n? çalarak büyük bir kaosun hükümranl???n? ba?latt?. Adaletin egemen k?l?nmas?n? sadece Yafes'in o?ullar? ba?arabilirdi. Ama önce ?eytan Erlik'i yenmeleri gerekiyordu.

Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Harry Potter ve Açl?k Oyunlar? gibi eserleri sevenlerin mutlaka okumas? gereken bir roman...
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Yafes'in O?ullar?
Author Nesil
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Büyük Tufan'dan sonraki dört bin y?l boyunca insanl??? belli bir noktaya getirmek ?üphesiz ki kolay olmam??t?. Bulca Ka?an ve onun soyundan gelen Türküt ka?anlar?na, Mu'nun ya?ad??? felaketten sa? kurtulmay? ba?arabilen birkaç din adam?, birtak?m ola?anüstü özellikleri olan "Yada Ta??"n? ve tüm zamanlar?n gizemli antik bilgilerini ihtiva eden "Bilgelik Kitab?"n? vermemi? olsayd? bu karde?çe dünyay? olu?turmak mümkün olmayacakt?.

Fakat ?eytan Erlik Orta Dünya'daki karde?li?i sa?layan Yada Ta??'n? çalarak büyük bir kaosun hükümranl???n? ba?latt?. Adaletin egemen k?l?nmas?n? sadece Yafes'in o?ullar? ba?arabilirdi. Ama önce ?eytan Erlik'i yenmeleri gerekiyordu.

Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Harry Potter ve Açl?k Oyunlar? gibi eserleri sevenlerin mutlaka okumas? gereken bir roman...
(Tan?t?m Bülteninden)