Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ya Tahammül Ya Sefer

$695


?nand???m?z, u?runa pek çok ?eyi göze ald???m?z "dava"lar.birlikte yürünecek bir yol.Bizimle ayn? duygular?, fikirleri payla?an arkada?lar.Ancak onlarla var olabilece?imizi, hayat?m?z?n bir mana kazanabilece?ini dü?ünürüz. Ya tahammül ya sefer, yak?n geçmi?imizde böyle dü?ünen insanlar?n, nesillerin, nas?l biraraya geldiklerini, sonra nas?l da??ld?klar?n?, ?ahsiyetlerinden ve bulunmalar? gereken yerlerden nas?l uzaklara sürüklendiklerini ele al?yor.Bu insanlar?n açmazlar?n?, ac?lar?n? dile getiriyor.

Author: Mustafa Kutlu
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759953157
Dimensions: 0