Do?u Hakimlerinden Vecizeler Kitab?

Deal of the Day

Do?u Hakimlerinden Vecizeler Kitab?

Author: Ibrahim Refik
$0.99
Güzel sözler, petekten damla damla s?zan bal gibi insan ruhuna tat verip yürekleri beslerler. Hak dostlar?n?n, gönül sultanlar?n?n, hikmet ehlinin, ya?ad?klar? toplumu ve gelecek nesilleri hakikata ula?t?rma ad?na ortaya koyduklar? bu bilge sözler, öylesine samimi, öylesine gönülden söylenmi?tir ki, kulaklar? a??p kalplere ula?m??t?r. Böylece zaman onlar? eskitmeden evrenselle?mi? ve be?er tarihinin ortak de?eri olmu?lard?r.

Nesilden nesile aktar?larak insanl???n manevi miras?n? olu?turan bu söz me?alelerinin, duygu ve dü?üncelerinizi ate?leyerek hayat yolculu?unuzda rehberlik yapabilmesi dile?i ile...
Book Title Do?u Hakimlerinden Vecizeler Kitab?
Author Ibrahim Refik
Publisher Ferzan Yayinlari
SKU BSR-0319
ISBN 9789758540303
Güzel sözler, petekten damla damla s?zan bal gibi insan ruhuna tat verip yürekleri beslerler. Hak dostlar?n?n, gönül sultanlar?n?n, hikmet ehlinin, ya?ad?klar? toplumu ve gelecek nesilleri hakikata ula?t?rma ad?na ortaya koyduklar? bu bilge sözler, öylesine samimi, öylesine gönülden söylenmi?tir ki, kulaklar? a??p kalplere ula?m??t?r. Böylece zaman onlar? eskitmeden evrenselle?mi? ve be?er tarihinin ortak de?eri olmu?lard?r.

Nesilden nesile aktar?larak insanl???n manevi miras?n? olu?turan bu söz me?alelerinin, duygu ve dü?üncelerinizi ate?leyerek hayat yolculu?unuzda rehberlik yapabilmesi dile?i ile...