Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ve Ask Kazandi (Alevi-Sunni Evlilikleri)

$595 $795

We have run out of stock for this item.


Bir aile sosyologu olarak Mehmet Ali Balkanl?o?lu, Alevi-Sünni evliliklerini inceledi?i bu eseri Alevi-Sünni evlili?i yapm?? ve yapacak çiftlere ithaf ediyor. Kitap ?imdiden hem aile ve evlilik hem de Alevilik-Sünnilik çal??malar?nda klasik olmay? çoktan hak ediyor. Son sözü, gruplar aras? evliliklerin Türkiye’de artarak devam edece?i öngörüsünde bulunan Balkanl?o?lu’na b?rakal?m: “Ve A?k Kazand?” çünkü a?k?n önünde durabilecek bir engel henüz yarat?lmad?! Ve A?k kazand?, çünkü Alevi-Sünni evlilikleri “a?k evlili?i!”Author: M.Ali BALKANLIOGLU
Publisher: Sah-i Merdan Yayinlari

ISBN 9786058642706
Dimensions: 0