Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Vanilya Kokulu Mektuplar

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Vanilya kokulu mektuplar?n gizini çözmeye var m?s?n?z?

Annesiyle Babas? ayr?lan k?ym?k, bir süreli?ine anneannesinin yan?na yerle?mek zorunda kal?r. Hayal gücü çok geni? bir çocuk oldu?undan, kendi dedektiflik ve ke?if bürosunu kurar. Bir gün postac? bay güleryüz, k?ym?k'?n ölen dedesine, otuz y?l önce Paris'ten postalanm?? bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye ba?lamaktad?r mektup; bir masald?r bu, mis gibi de vanilya kokmaktad?r. Göndereni belirsiz bu mektuplar?n gizinin çözmeye kesin kararl? acar dedektif k?ym?k, kollar? s?var…

Author: Sevim Ak
Publisher: CAN Yayinlari

ISBN 9789750701689
Dimensions: 0