Uykusuz Anne Kalmas?n

Uykusuz Anne Kalmas?n

Author: Tansu Oskay
$11.95 $8.95

Her çocuk uyur...

Title Uykusuz Anne Kalmas?n
Author Tansu Oskay
Publisher Destek Yay?nlar?
SKU BSR-0795
ISBN 9786053113218

Her çocuk uyur...


Uyku, yasamsal bir ihtiyaçtir, özellikle de bebekler ve çocuklar için... En az beslenmek kadar ihmal edilmemesi, özenle üzerinde durulmasi gereken ve gelisimi destekleyen bir faktördür.


Peki ama kendi kendine uykuya dalmayan bebekler uyumakta zorlandiginda ne olur?


Ya da anne ve babalar, çocuklarinizin uyku düzenini bir türlü kuramiyorlarsa, sorun nedir?


??te tam da bu noktada ba?layan “Benim çocu?um neden uyumuyor?” feryatlar?, ebeveyn aç?s?ndan ailevi bir kaosa dönü?ür.


“Her çocuk uyur, paniklemeyin” diyen pedagog Tansu Oskay’?n kaleme ald??? Uykusuz Anne Kalmas?n–A?latmadan Uyku E?itimi annelerin kâbusa dönü?en “Çocu?um uyumuyor!” kayg?lar?n? pozitif ebeveynlik yakla??m?yla kolayca gideriyor.


Türkiye’de pedagoji alan?ndaki ilk a?latmadan uyku e?itimi kitab? olan bu çal??ma uyku sorununu esnek, keyifli ve kal?c? bir bilinçle çözüme kavu?turuyor.


“A?latmadan Uyku E?itimi” bir teknik de?il. “Deneyelim bakal?m sonucunu görelim” mant???yla uygulanabilecek bir deneme-yan?lma uygulamas? da de?il... Bir pozitif ebeveynlik yakla??m?...


Pozitif ebeveynlik yakla??m? do?ru alg?land???nda ve kararl?l?kla uyguland???nda uykusuzluk kâbusuyla birlikte daha pek çok sorunun da üstesinden gelmek mümkün...

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day