Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Unutulan Hayaller

$495 $695

We have run out of stock for this item.


"Unutulan Hayaller", Stefan Zweig'in insan?n en güçsüz yanlar?n? dâhiyane bir ?ekilde i?ledi?i özel bir eserdir. Eseri as?l özel yapan ise devaml? intihar e?iliminde olan Zweig'?n hikâyelerde tamamen kendi iç dünyas?n? ve çalkant?lar?n? aktarmas?d?r. Günümüz edebiyat?n?n en önemli eserlerinden olan "Unutulan Hayaller", kurgusuyla okuru içine çeken e?siz bir eser…


Birbirinden etkileyici iki öykü yer alan bu kitapta Stefan Zweig psikoloji alan?ndaki birikimini ustal?kla kullanarak insanlar?n ruhsal gelgitlerini nefes kesen bir yo?unlukla okuyucuya aktarabilmeyi ba?arm??t?r.
1933'de Nazilerin yakmaya ba?lad?klar? kitaplar aras?nda Zweig'in eserleri de vard?. ?kinci Dünya Sava?? esnas?nda ya?ad??? ç?kmazlar ve hayata olan karamsar bak??? nedeniyle e?i ile birlikte intihar etti.

 

(Tan?t?m Bülteninden)Author: Stefan Zweig
Publisher: Tutku Yayinevi

ISBN 9786059734776
Dimensions: 0