Unutamadim

Save

Desen Kitapevi

$ 8.95 
SKU: ANT-DSN-0003
ISBN: 9786059841504
Caner Yaman /  Hayykitap

Share:

Bak buraya bir dokunu? b?rak?yorum” demi?tim elimi kalbine götürüp. “Buraya ba?ka kimsenin b?rakamayaca?? safl?kta, hayalimin de ötesinde berrak sudan ç?km??, içi sadece sevgi dolu bir dokunu? b?rak?yorum. Kimsenin bilmedi?i, kimsenin duymad???, sadece sana ait, yüre?imden sana kaçm?? haylaz ama sevimli bir dokunu?. Gitti?in her yerde yan?nda olacak bir dokunu?, bir mühür b?rak?yorum sana. Sen ve ben bilece?iz bunu ve asla unutmayaca??z. Unutursak kaybederiz…

Our brands