Ulak - Çelik Hilal' in Golgesinde

Ulak - Çelik Hilal' in Golgesinde

$10.95
Nuri, henüz daha on iki ya??nda bir çocuk. Kahraman bir ?ehidin o?lu, eski bir sava?ç?n?n torunu. Büyüyor Nuri; yaln?zl???yla, hayalleriyle, gerçeklerin ac?mas?zl???yla büyüyor… 

Ve bir gün…

"Çelik Hilal" naml? te?kilat?n efsaneleri dilden dile dola?an reisi Vehimi Orhun Çelebi ile kar??la??r Nuri. Bu, hayat?n?n geri kalan?n? sonsuza dek etkileyecek bir tan??mad?r. Art?k hiçbir ?ey eskisi gibi olmayacakt?r…

ULAK serisinin ilk kitab? olan Çelik Hilal'in Gölgesinde ile devlerin sava??ndaki bir çocu?un hikâyesine merakla kat?lacak, birbirinden heyecanl? maceralar?na ortak olacaks?n?z.
Title Ulak - Çelik Hilal' in Golgesinde
Author Okay Tiryakio?lu
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0076
ISBN 9786050822199
Nuri, henüz daha on iki ya??nda bir çocuk. Kahraman bir ?ehidin o?lu, eski bir sava?ç?n?n torunu. Büyüyor Nuri; yaln?zl???yla, hayalleriyle, gerçeklerin ac?mas?zl???yla büyüyor… 

Ve bir gün…

"Çelik Hilal" naml? te?kilat?n efsaneleri dilden dile dola?an reisi Vehimi Orhun Çelebi ile kar??la??r Nuri. Bu, hayat?n?n geri kalan?n? sonsuza dek etkileyecek bir tan??mad?r. Art?k hiçbir ?ey eskisi gibi olmayacakt?r…

ULAK serisinin ilk kitab? olan Çelik Hilal'in Gölgesinde ile devlerin sava??ndaki bir çocu?un hikâyesine merakla kat?lacak, birbirinden heyecanl? maceralar?na ortak olacaks?n?z.

Deal of the Day