Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ulak - Çelik Hilal' in Golgesinde

$1095

Nuri, henüz daha on iki ya??nda bir çocuk. Kahraman bir ?ehidin o?lu, eski bir sava?ç?n?n torunu. Büyüyor Nuri; yaln?zl???yla, hayalleriyle, gerçeklerin ac?mas?zl???yla büyüyor… 

Ve bir gün…

"Çelik Hilal" naml? te?kilat?n efsaneleri dilden dile dola?an reisi Vehimi Orhun Çelebi ile kar??la??r Nuri. Bu, hayat?n?n geri kalan?n? sonsuza dek etkileyecek bir tan??mad?r. Art?k hiçbir ?ey eskisi gibi olmayacakt?r…

ULAK serisinin ilk kitab? olan Çelik Hilal'in Gölgesinde ile devlerin sava??ndaki bir çocu?un hikâyesine merakla kat?lacak, birbirinden heyecanl? maceralar?na ortak olacaks?n?z.

Author: Okay Tiryakio?lu
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050822199
Dimensions: 0