Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Uçan Sandik

$099 $390

We have run out of stock for this item.


Kitapta dünya klasiklerinden Uçan Sand?k, Kötü Kalpli Kral ile Karbeyaz? ve K?rm?z?gül masallar? yer almaktad?r.
    
En çok bilinen çocuk klasikleri pedagojik kriterler göz önünde bulundurularak yeniden kaleme al?nd?.  Çocuklar?n en çok sevdi?i tarz resimlerle renklendirildi. Ortaya konu olarak klasik fakat metin ve görsel yönden özgün kitaplar ç?kt?.

Author: Heyet
Publisher: Kusak Yayinlari

ISBN 9786051565316
Dimensions: 0