Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Uç Siir

$695 $895

We have run out of stock for this item.


?aka de?il ya?amak dedi?in...

Büyük usta Nâz?m Hikmet'in pek çok ku?a??n diline dolad??? üç ?iiri "Ya?amaya Dair", "Ceviz A?ac?" ve "Masallar?n Masal?", 7'den 70'e bütün sevenleriyle yeniden bulu?uyor. 

Bu kez, Sedat Girgin'in resimleriyle...
"Ya?amak ?akaya gelmez,
Büyük bir ciddiyetle ya?ayacaks?n
Bir sincap gibi meselâ,
Yani, ya?aman?n d???nda ve ötesinde hiçbir ?ey beklemeden,
Yani, bütün i?in gücün ya?amak olacak."

Author: Nazim Hikmet
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750836664
Dimensions: 0