Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Uç Kedi Bir Canavar

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Ayyy! Canavar m? geliyor?
Üç Kedi Bir Dilek kitab?n?n kahramanlar? Piti, Pati ve Pus'un maceralar? devam ediyor. Sara ?ahinkanat ve Ay?e ?nan Alican Üç Kedi Bir Canavar kitab?yla, yine çok sevece?imiz bir hediye veriyorlar bize...

Tad?ml?k
O anda bo?una de?il Piti'nin s?çramas?...
Yüzüne çarpan, rüzgârla savrulan bir kâ??t parças?!
Pus al?yor kâ??d?, okuyor yaz?lan?:
"Dikkat! Canavara yakla?may?n, bu aralar çok sinirli!"
Pus f?s?ld?yor: "Bu bir ?aka olmal?.
Canavar diye bir ?ey yoktur…
Herkes akl?n? kullanmal?."

Author: Sara Sahinkanat
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750831942
Dimensions: 0