Üç Feyizli Nur

Üç Feyizli Nur

$6.95
Üstad Hazretleri, Risale-i Nur talebelerinden Mehmet Feyzi Ağbey ve emsaline şöyle der:"... Bu hakikate biaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse, Seni on günde velayet derecesine çıkaracağım.' dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın."

Üstad Hazretleri Ahmet Feyzi Kul Ağbey'e şöyle hitap eder: "Pehlivan cüretli kardeşim! Bir zaman gayet cesur ve kuvvetli bir adam, ona hücum eden bir korkak ve kuvvetsiz adamdan kaçıp, ona yalvararak 'Aman bana ilişme.' dediğini gördük. Merak ile sorduk, cevaben dedi ki: 'Belimdeki sepette kıymetli yumurtalar var! Kırılmasın diye kaçıyorum!' işte biz dahi bir cihetle ona benzeriz..."

Üstad Hazretleri bir mektubunda Hasan Feyzi Ağabey hakkında şöyle der: "Siz benim tarafımdan ona (Hasan Feyzi'ye) ve Risale-i Nur'un hizmetine çalışanlara yazınız ki: Bir iki sene zarfında Denizli kahramanları, yirmi sene kadar Risale-i Nur'a hizmet ettiklerinen, biz Risale-i Nur Şakirtleri edebe kadar onların bu itiliklerini unutmayız."

"Üç Feyzi, Hasan Feyzi ve Ahmet Feyzi Ağabeylerin Üstadları Risale-i Nur eksenindeki örnek hayatlarına tutulmuş bir aynadır.
Title Üç Feyizli Nur
Author Necmeddin Şahiner
Publisher ŞAHDAMAR YAYINLARI
SKU SAH-083
ISBN 9786054038114
Üstad Hazretleri, Risale-i Nur talebelerinden Mehmet Feyzi Ağbey ve emsaline şöyle der:"... Bu hakikate biaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse, Seni on günde velayet derecesine çıkaracağım.' dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın."

Üstad Hazretleri Ahmet Feyzi Kul Ağbey'e şöyle hitap eder: "Pehlivan cüretli kardeşim! Bir zaman gayet cesur ve kuvvetli bir adam, ona hücum eden bir korkak ve kuvvetsiz adamdan kaçıp, ona yalvararak 'Aman bana ilişme.' dediğini gördük. Merak ile sorduk, cevaben dedi ki: 'Belimdeki sepette kıymetli yumurtalar var! Kırılmasın diye kaçıyorum!' işte biz dahi bir cihetle ona benzeriz..."

Üstad Hazretleri bir mektubunda Hasan Feyzi Ağabey hakkında şöyle der: "Siz benim tarafımdan ona (Hasan Feyzi'ye) ve Risale-i Nur'un hizmetine çalışanlara yazınız ki: Bir iki sene zarfında Denizli kahramanları, yirmi sene kadar Risale-i Nur'a hizmet ettiklerinen, biz Risale-i Nur Şakirtleri edebe kadar onların bu itiliklerini unutmayız."

"Üç Feyzi, Hasan Feyzi ve Ahmet Feyzi Ağabeylerin Üstadları Risale-i Nur eksenindeki örnek hayatlarına tutulmuş bir aynadır.

Deal of the Day