Tutunamayanlar / Bütün Eserleri 1

Save

Gokkusagi

$ 24.95 $ 30.00
SKU: ANTS-GKK-022
ISBN: 9789754700114
Oguz ATAY / iLETiSiM YAYINLARI

Share:

Türk edebiyat?n?n en önemli eserlerinden biridir. Berna Moran, Oguz Atay'?n bu ilk roman?n? ''hem söyledikleri hem de söyleyi? biçimiyle bir ba?kald?r?'' olarak niteler. Moran'a göre ''Oguz
Atay'?n mizah gücü ve duyarl?g? ve kulland?g? teknik incelilkler, Tutanamayanlar'? büyük bir yetenegin ürünü yapm??, eserdeki bu yetkinlik Türk roman?n? çagda? roman anlay???yla ayn? hizaya getirmi? ve ona çok ?ey kazand?rm??t?r''. Küçük burjuva dünyas?n? ve degerlerini zekice alaya alan Atay, ''sald?r?s?n? tutunanlar?n anlamayacag?, reddedecegi türden bir romanla yapar.''

Our brands