Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turkler Nicin Musluman Oldu?

$995 $1095

Türklerin ?slâm dairesine girisi hemen hemen bütün Müslüman milletlerden farkli olmustur. Emeviler devrinde gerçeklestirdikleri Orta Asya fetihleri sirasinda Müslüman Arap ordularini yenilgiye ugratan Türk milleti, acaba niçin daha sonra, maglup ettigi bir milletin dinini kabul ederek kütleler hâlinde ?slâm dinine geçmistir?

?smail Hami Danismend, Türklerin niçin ve nasil Müslüman olduklarini anlatabilecek en ehliyetli kisilerden biridir. Çünkü o, bu meyi ta Türklerin Müslüman oldugu dönemde yazilan Arapça ve Farsça eserlerden tutun da, bu konuda kaynak olusturabilecek bütün yabanci bilgi ve belgeleri tek tek inceleyerek ortaya koymusturAuthor: Ismail H.Danismend
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9789752637429
Dimensions: 0