Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turkiye'nin Ermeni Meselesi

$1095 $1295

Yüzyillardir Türkiye Ermenileri, Garbli devletler ve bilhassa ?ngiltere, Rusya ve nihâyet Amerika tarafindan, kendi siyâsî çikarlari adina tahrik edilirken, istiklâl fikrini kuvvetlendirmek yolunda, Türkler'le Ermeniler arasindaki etnik ve dînî farklar bir yem olarak kullanilmistir. Memleket nüfûsu içinde ancak bir avuç yeri olan Ermeni cemaatinin kulagina, dis çevrelerce bir istiklâl vaadi fisildanarak, aslinda ise kendi siyâsî gaye ve menfâatlerinin tahakkukuk yolunda bu zavalli insanlar, bir degersiz malzeme olarak kullanilmis olduklarinin ne yazik ki hâlâ farkinda degillerdir.Author: Semiha Ayverdi
Publisher: Kubbealti Nesriyat

ISBN 9789756444214
Dimensions: 0