Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turkce Sozluk (Turk Dil Kurumu)

$2495 $2695

We have run out of stock for this item.


?lk bask?s? 1945 y?l?nda yay?mlanan Türkçe Sözlük'ün geli?tirilmi?, geni?letilmi? ve zenginle?tirilmi? yeni bask?s?... Dilde ya?anan geli?melerin, yans?t?ld??? yeni bask? Türkçe Sözlük'te:
  • Söz, terim, deyim, ek ve anlamdan olu?an 104.481 söz varl???
  • Madde ba?? ve madde içi toplam 77.407 söz
  • 3.700 yeni söz, 6.400 yeni anlam
  • Türk edebiyat?ndan seçilmi? 29.040 örnek cümle
  • 1.236.484 sözden olu?an sözlük metni

ISBN: 9751600707
Yay?nevi: Turk Dil Kurumu Yayinlari
Format: Ciltli, 2244 sayfa, 16.5x25cmAuthor: ANT Stores
Publisher: Turk Dil Kurumu Yayinlari

ISBN 9789751600707
Dimensions: 0