Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2

$1295

We have run out of stock for this item.


İncelemesinin 2. cildinde 1950-75 döneminin onbeş eserini ele alan Moran, bu dönemde düzen eleştirisi sorunsalının merkeze oturduğunu tespit ediyor. Bu etkenin geleneksel halk edebiyatına dönüşle ilişkisi ve Anadolu romanının özelliklerinin bu süreç içinde belirlenişi üzerinde duruyor. Berna Moran, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı ile Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ni özel olarak ele alıp inceliyor.Author: Berna Moran
Publisher: Iletisim Yayinlari

ISBN 9789754700558
Dimensions: 0