Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1

$1295 $1495

We have run out of stock for this item.


Doğu-Batı sorunsalı çerçevesinde, tarihî gelişimi içinde Türk romanının incelenmesi. Sekiz romancı, Ahmet Mithat, Recaizade Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar ele alınıyor.Author: Berna Moran
Publisher: Iletisim Yayinlari

ISBN 9789754700541
Dimensions: 0