Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Travma Sonras? Psikolojik Tepkileri Anlamak

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Travmaya U?rayanlar ve Aileleri için Rehber Travma ile yüzle?mekten kaçmak, onun etkilerinin hayat?m?zda gizli bir ?ekilde sürmesine neden olur. Bu kitap, böyle bir süreçte sizde nelerin olup bitti?ini anlaman?za ve bunlar? a?man?za yard?mc? olmay? hedefliyor. Kendi kendinize de uygulayabilece?iniz bu önerilerle benli?inizi geri kazanacak ve hayat?n?za daha iyi bir ?ekilde devam edeceksiniz.

Author: Dr. Claudia Herbert
Publisher: Psikonet Yayinlari

ISBN 9786058336803
Dimensions: 0