Tehlikeli Oyunlar / Bütün Eserleri 2

Save

Kitap Yurdu

$ 19.95 $ 25.00
SKU: ANTS-GKK-076
ISBN: 9789754702095
Oguz Atay / Iletisim YAYINLARI / 2016

Share:

i?inin kendiyle sava?mas?n? ve yenmesini, kendini dönü?türmesinin hayati bir sorun olarak alg?lamaya çag?ran, çarp?c? ve sars?ca bir roman. Roman?n ba?ki?isi Hikmet Benol, toplumdaki yogun karga?an?n temelinde yatan gerçekligi ara?t?r?rken, gerçeklerle içtenlikle ilgilenmenin toplumu yönetenlerce tehlikeli görüldügünü seziyor ve "oyun oynuyormu? gibi" ilgilenmenin ve ya?aman?n yollar?n? ara?t?r?yor. Ve hem "tehlikeli" hem de "oyun"la dolu bir yolda gidebilecegi son noktaya kadar ilerliyor.

Our brands