Ta? Bebek

Ta? Bebek

$19.95
Ku?uya dönü?tü?üne inanamayan çirkin ördek yavrusu…

Ta? Bebek'in dünyas?na ho? geldiniz! 

Fleur Savagar, kendisi hariç herkese göre dünyan?n en güzel kad?n?d?r. A??r? büyük elleri ve ayaklar?, dikkat çekici sar? saçlar? ve parlak ye?il gözleriyle s?r dolu bir hayat sürdürmektedir. Tüm bu gizemse güzel ve çekici annesi, James Dean'i bulmak için evden ayr?l?p onun yerine Errol Flynn'le kar??la?t???nda ba?lam??t?r. ?imdi Fleur çabucak büyümek zorundad?r ve hayat, i?ini hiç kolayla?t?rmayacakt?r. 

Ac?larla dolu bir geçmi?e sahip, maço bir film y?ld?z?… 

Jake Koranda hem New York'un en yetenekli senaristi hem de Hollywood'un en çekici aktörüdür ve uluslararas? üne sahip k?zlara, hatta güzel vücutlu ve a?z? laf yapanlar?na bile tahammülü yoktur. Ancak Ta? Bebek'te ilk bak??ta görülen par?lt?dan fazlas? vard?r ve Fleur, Jake'in bekledi?inden daha çetin cevizdir. Fleur kar??la?t??? bütün zorluklara ra?men içindeki güçlü kad?n? ke?fedip ona dönü?meye kararl?d?r. 

K?r?k hayaller diyar?ndaki bu ikili birbirlerine kalplerini açabilecek mi?

"Çok ilginç bir hikâye. Ta? Bebek mutlaka okunmas? gereken bir roman."
-Sandra Brown-
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Ta? Bebek
Author Susan Elizabeth Phillips
Publisher Pegasus
SKU BSR-0034
ISBN 9786052990087
Ku?uya dönü?tü?üne inanamayan çirkin ördek yavrusu…

Ta? Bebek'in dünyas?na ho? geldiniz! 

Fleur Savagar, kendisi hariç herkese göre dünyan?n en güzel kad?n?d?r. A??r? büyük elleri ve ayaklar?, dikkat çekici sar? saçlar? ve parlak ye?il gözleriyle s?r dolu bir hayat sürdürmektedir. Tüm bu gizemse güzel ve çekici annesi, James Dean'i bulmak için evden ayr?l?p onun yerine Errol Flynn'le kar??la?t???nda ba?lam??t?r. ?imdi Fleur çabucak büyümek zorundad?r ve hayat, i?ini hiç kolayla?t?rmayacakt?r. 

Ac?larla dolu bir geçmi?e sahip, maço bir film y?ld?z?… 

Jake Koranda hem New York'un en yetenekli senaristi hem de Hollywood'un en çekici aktörüdür ve uluslararas? üne sahip k?zlara, hatta güzel vücutlu ve a?z? laf yapanlar?na bile tahammülü yoktur. Ancak Ta? Bebek'te ilk bak??ta görülen par?lt?dan fazlas? vard?r ve Fleur, Jake'in bekledi?inden daha çetin cevizdir. Fleur kar??la?t??? bütün zorluklara ra?men içindeki güçlü kad?n? ke?fedip ona dönü?meye kararl?d?r. 

K?r?k hayaller diyar?ndaki bu ikili birbirlerine kalplerini açabilecek mi?

"Çok ilginç bir hikâye. Ta? Bebek mutlaka okunmas? gereken bir roman."
-Sandra Brown-
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day