Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tacsiz Sultan Anne

$695

Ben, anan?n ayaklar? alt?ndakinee meftunum. Onun ba??nda y?ld?zlardan yap?lm?? bir buket örtü... Kucaklar? ?efkatin s?cakl???yla s?ms?k?... Gözleri ?rmak ?rmak kevser bo?al?r.
Sinesinde çileden na?me na?me inilti; dudaklar?nda dikenli tebessüm; ?st?rap, saçlar?nda tutam tutam ak; her ac? simas?nda asil bir çizgi; omzu mermi ta??m??, dü?ük; elem yüküyle bel k?r?k, ayaklarda s?z?m s?z?m a?r?...
??te bu benim anam.

ISBN: 9759105012
Yay?nevi: Gulyurdu Yayinlari
Yazar: Heyet
Format: Karton kapak, 127 sayfa, 15x21cmAuthor: Heyet
Publisher: Gul Yurdu Yayinlari

ISBN 9789759105006
Dimensions: 0