Sürmeli Türkçe

Sürmeli Türkçe

Author:
$5.95
Dil, kimli?in fanusudur; bir milletin do?du?u andan bugüne kadar getirdi?i birikimlerin sözle ifadesidir; varl???n? sözle hayk?rmas?d?r. Yahya Kemal, "Türkçe, bizim ses bayra??m?zd?r."der. Bugün hâlâ hayran kald???m?z Nevaî, Fuzulî, Baki, Nedim ve Dede Efendi gibi dev sanatkârlar hep Türkçe konu?up yazd?; en güzel eserlerini Türk dilinde ortaya koydu. "Dil bir medeniyet olay?d?r. Bir medeniyetin kurdu?u dil, bir ba?ka medeniyetin dü?ündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeye... Bir millet, medeniyetini de?i?tirdi mi dilini de de?i?tirmek zorundad?r."der Nurullah Ataç....

Title Sürmeli Türkçe
Author
SKU STN-009
ISBN 9789759089122
Dil, kimli?in fanusudur; bir milletin do?du?u andan bugüne kadar getirdi?i birikimlerin sözle ifadesidir; varl???n? sözle hayk?rmas?d?r. Yahya Kemal, "Türkçe, bizim ses bayra??m?zd?r."der. Bugün hâlâ hayran kald???m?z Nevaî, Fuzulî, Baki, Nedim ve Dede Efendi gibi dev sanatkârlar hep Türkçe konu?up yazd?; en güzel eserlerini Türk dilinde ortaya koydu. "Dil bir medeniyet olay?d?r. Bir medeniyetin kurdu?u dil, bir ba?ka medeniyetin dü?ündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeye... Bir millet, medeniyetini de?i?tirdi mi dilini de de?i?tirmek zorundad?r."der Nurullah Ataç....

Deal of the Day