Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Suç ve Ceza

$1495 $1695

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (1821-1881): Ilk romani Insanciklar 1846'da yayimlandi. Ünlü elestirmen V. Belinski bu eser üzerine Dostoyevski'den gelecegin büyük yazari olarak söz etti. Ancak daha sonra yay?mlanan öykü ve romanlar?, ça??m?zda edebiyat klasikleri aras?nda yer alsa da, o dönemde fazla ilgi görmedi. Yazar 1849'da I. Nikola'n?n bask?c? rejimine muhalif Petra?evski grubunun üyesi oldu?u gerekçesiyle tutukland?. Kur?una dizilmek üzereyken cezas? sürgün ve zorunlu askerli?e çevrildi. Cezas?n? tamamlay?p Sibirya'dan döndükten sonra Petersburg'da Vremya dergisini ç?karmaya ba?lad?, yazd??? romanlarla tekrar eski ününe kavu?tu. 

Suç ve Ceza Dostoyevski'nin bütün dünyada en çok okunan ba?yap?t?d?r.Author: F. Mihaylovic DOSTOYEVSKI
Publisher: TURKIYE IS BANKASI KULTUR YAYINLARI

ISBN 9789754589023
Dimensions: 0