Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sözler - Orta Boy (Sadeleştirilmiş Risale)

$2295 $2500

Said Nursi ‘nin mesleği olan “iman kurtarmak” bahsinde, risalelerin ne bulunmaz bir hazine olduğuna, tarih ve dünyanın her tarafındaki milyonlarca okuyucusu şahitlik ediyor. Buna mukabil, bu hazinenin ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılması hususunda, özellikle Türkiye’deki genç nesil ve yurt dışında yaşayan Türkler hesaba katıldığında, istenen ölçüde başarılı olunamadığı da bir başka gerçek. Risaleleri günümüz Türkçesiyle basma ve bu eserleri Türkçe konuşulan her haneye sokma kararlılığı meyvelerini verdi. Süreyya Yayınları, Risaleleri ihtiyaç içindeki herkese ulaştırma misyonunda en önemli bir vazifeyi ifa etmeye çalışıyor. 950 sayfayı aşkın hacmiyle bu dev eserle buluşmak için artık kimsenin “anlamıyorum” diye bir bahanesi kalmadı.Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368466
Dimensions: 0