Söz Mühendisi

Söz Mühendisi

Author: Hasan Cep
$11.95
Hiç bitmesin dedi?in zamanlara, gün geliyor ke?ke hiç ya?amasayd?k diyorsun.Hayat ne garip. ?yi ki vars?n dedi?iniz insan?n yoklu?u ile huzur buldu?unuz günler de gelecek. Bu sana hayat?n verdi?i en önemli ders olacak. Bir zamanlar iyi ki vard?, ?imdi iyi ki yok. Çok acayip bir durum elbette. Hasta olmas?na bile dayanamad???n biri için gün gelir "Daha beter olsun." dersin. Bugün çok sevdi?in, yar?n görmek istemedi?in birine dönü?ebilir. Kabullendim, böyle olmas? gerekiyormu?. Bugün yoktu, yar?n da olmayacak. Bir zaman sonra çabalamay? b?rak?yorsun. Hani elinden geleni yap?yorsun ve daha fazla zorlam?yorsun. Bir zaman sonra elinden de?il, içinden bile gelmiyor bir ?ey yapmak. Bedenin de?il tüm ruhun yorulmu?. Çabalamak istemiyorsun. Ne olacaksa olsun diyorsun. Zamana b?rakmak en güzeli asl?nda. Zamanla gelir, Zamanla gider, Zamanla biter.
Title Söz Mühendisi
Author Hasan Cep
Publisher Olimpos
SKU BSR-0702
ISBN 9786059609210
Hiç bitmesin dedi?in zamanlara, gün geliyor ke?ke hiç ya?amasayd?k diyorsun.Hayat ne garip. ?yi ki vars?n dedi?iniz insan?n yoklu?u ile huzur buldu?unuz günler de gelecek. Bu sana hayat?n verdi?i en önemli ders olacak. Bir zamanlar iyi ki vard?, ?imdi iyi ki yok. Çok acayip bir durum elbette. Hasta olmas?na bile dayanamad???n biri için gün gelir "Daha beter olsun." dersin. Bugün çok sevdi?in, yar?n görmek istemedi?in birine dönü?ebilir. Kabullendim, böyle olmas? gerekiyormu?. Bugün yoktu, yar?n da olmayacak. Bir zaman sonra çabalamay? b?rak?yorsun. Hani elinden geleni yap?yorsun ve daha fazla zorlam?yorsun. Bir zaman sonra elinden de?il, içinden bile gelmiyor bir ?ey yapmak. Bedenin de?il tüm ruhun yorulmu?. Çabalamak istemiyorsun. Ne olacaksa olsun diyorsun. Zamana b?rakmak en güzeli asl?nda. Zamanla gelir, Zamanla gider, Zamanla biter.

Deal of the Day