Sonsuza Ucan Kuslar

Sonsuza Ucan Kuslar

Author: ANT Stores
$6.00 $5.95

Bu kitapta Ferududdin Attar'a uyarak ku?lar dilince söyle?elim. Mant?ku't- Tayr'?n par?lt?lar?n? üstümüze saçal?m. Bu ?evkli yürüyü?e kendi nefesimizide katal?m. Böylece kadim bir gelene?in irfan ?rmaklar?, modern zamanlar?n yürkelerine yolunca yordam?nca ak?p dursun.
Bu kitap ku? dilince söyler ama ku?lar bahanedir. As?l dile gelen, gönüllerdir. Ku?lar nutkunun muhatab? da gönüllerdir. Atalar, bu yolu çokça tercih etmi?, böyle söylemi?, sözü sembollerle peçelemi?. Mana incilerini mecaz?n nahif kanatlar?na yüklemi?. Yüklemi? ki hem do?rudan seslenmenin h?rpal?yan sevimsizli?i sussun hem de idrakler bu ince söyleyi?lere büyülenip parlas?n...

Title Sonsuza Ucan Kuslar
Author ANT Stores
Publisher Zambak
SKU ZMB-151
ISBN 9786051124537

Bu kitapta Ferududdin Attar'a uyarak ku?lar dilince söyle?elim. Mant?ku't- Tayr'?n par?lt?lar?n? üstümüze saçal?m. Bu ?evkli yürüyü?e kendi nefesimizide katal?m. Böylece kadim bir gelene?in irfan ?rmaklar?, modern zamanlar?n yürkelerine yolunca yordam?nca ak?p dursun.
Bu kitap ku? dilince söyler ama ku?lar bahanedir. As?l dile gelen, gönüllerdir. Ku?lar nutkunun muhatab? da gönüllerdir. Atalar, bu yolu çokça tercih etmi?, böyle söylemi?, sözü sembollerle peçelemi?. Mana incilerini mecaz?n nahif kanatlar?na yüklemi?. Yüklemi? ki hem do?rudan seslenmenin h?rpal?yan sevimsizli?i sussun hem de idrakler bu ince söyleyi?lere büyülenip parlas?n...

Deal of the Day