Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sonsuza Ucan Kuslar

$595 $600

We have run out of stock for this item.


Bu kitapta Ferududdin Attar'a uyarak ku?lar dilince söyle?elim. Mant?ku't- Tayr'?n par?lt?lar?n? üstümüze saçal?m. Bu ?evkli yürüyü?e kendi nefesimizide katal?m. Böylece kadim bir gelene?in irfan ?rmaklar?, modern zamanlar?n yürkelerine yolunca yordam?nca ak?p dursun.
Bu kitap ku? dilince söyler ama ku?lar bahanedir. As?l dile gelen, gönüllerdir. Ku?lar nutkunun muhatab? da gönüllerdir. Atalar, bu yolu çokça tercih etmi?, böyle söylemi?, sözü sembollerle peçelemi?. Mana incilerini mecaz?n nahif kanatlar?na yüklemi?. Yüklemi? ki hem do?rudan seslenmenin h?rpal?yan sevimsizli?i sussun hem de idrakler bu ince söyleyi?lere büyülenip parlas?n...Author: ANT Stores
Publisher: Zambak

ISBN 9786051124537
Dimensions: 0