Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sonsuz Ufuklar Sultani

$495

“Hazreti Muhammed Aleyhisselâm gelmeden evvel Araplarin bulunduklari yerlere kocaman bir ateþ parçasi siçramis olsaydi, kuru kum üzerinde kaybolup gidecek ve hiçbir iz birakmayacakti. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselâm gelince, bu kuru kum dolu çöl, sanki bir ba­rut fiçisina döndü. Delhi’den Granada’ya kadar bütün yerler birdenbire semaya yükselen alevler haline geldi. Bu büyük adam, sanki bir þimþekti. Onun etrafindaki bü­tün insanlar, ondan ates alan parlayici maddeler haline dö­nüstüler…

Thomas Carlyle

Sana muasir bir vücud olma-digimdan dolayi müteessirim ey Muhammed!”

Bismark

Ben ?unu iddia ediyorum ki: Muhammed essiz bir kuv-vettir. Artik Kudret Eli’nin böyle ikinci bir vücûdu imkân sahasina getirmesi ihtimalden uzaktir.

Prens Bismark

Biz Avrupa milletleri medeni imkânlarimiza ragmen Hazret-i Muhammed’in son basamagina varmis oldugu merdivenin daha ilk basamagindayiz. Süphe yok ki, hiç kimse bu yarismada O’nu geçemeyecektir.

Goethe

Hâkimdi, hatipti, peygamberdi, ?âirdi. Savasçiydi, ? kirler fati-hiydi, makul inançlarin önderi idi ve nihayet din kurucusu idi. 20 dünyevi imparatorluk kurmus ve bir tek ruhanî millet yasatmisti. Muhammed budur! insan büyüklügü hangi ölçü ile ölçülürse ölçülsün, acaba O’ndan daha büyük bir insan bulunur mu!

LamartineAuthor: Adem Cevik
Publisher: Ufuk Kitap

ISBN 9786054001002
Dimensions: 0