Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sohbet Atmosferi

$995 $1300

Sohbet Atmosferi ismini taşıyan eser, 1980 öncesi dönemde kendisine tevcih edilen pek çok soruya, Hocaefendinin, muhatapların ve şartların durumunu nazarı itibara alarak irticalen verdiği cevapları içermektedir. Eser dört bölüm ve “Soru-Cevaplar Üzerine” ismini taşıyan ve sohbet adab u erkanının anlatıldığı giriş mahiyetindeki uzun bir yazıdan oluşmaktadır. Birinci bölümde topyekun insanlığı kurtarmaya kendilerini adamış günümüz kara sevdalılarının karşılaşabilecekleri problemleri çözmeye matuf anahtar mahiyetinde bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise daha çok insan tecessüsünün ürünü olan ve insan ile eşya arasındaki ilişkiyi açıklayan konulara yer erilmektedir. Üçüncü bölümü günümüz mü’minlerinin zihinlerini meşgul eden pek çok soruya cevap teşkil etmektedir. Son bölüm de ise vecize mahiyetindeki bazı cümlelerin izahı yapılmaktadır.

İnsanı hakikate ulaştıran iki temel yoldan birisidir “sohbet”. İnsanlık tarihinin gördüğü en kutlu nesil sohbet ikliminde yetişmiş ve insanlığın muallimi olma pâyesine ermiştir. Bu açıdan “Sohbet Atmosferi” günümüzde cehalet ve tefrikanın kasıp kavurduğu nesilleri yaşatmaya kendini adamışlar için anahtar mahiyetinde bilgilere ulaştıran sıra dışı bir kaynaktır.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753156899
Dimensions: 0