Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Siyah Kuzu Neden Yalniz?

$395

We have run out of stock for this item.


Hey sen!
Evet evet, sana sesleniyorum dostum!
Kafam çok kar??t?.
Bana yard?m eder misin?
E?er yard?m etmezsen 
Masallar?m yar?m kalacak.
Kokarca arkada? bulamayacak.
Siyah kuzu yaln?z kalacak.
Kavunlar büyüyüp ballanamayacak.
Brokoli çocuklar? hastal?klardan koruyamayacak.
Tav?anc?k mutlu olamayacak.
K?rm?z? ne kadar güzel bir renk oldu?unu fark edemeyecek.
Ate?böce?i K?v?lc?m cesur olmay? ö?renemeyecek.
M?z?kç? keçi hatas?n? anlayamayacak.
?akac? çekirge arkada?lar?na kendini affettiremeyecek.
Mevsimler çocuklar? mutlu edemeyecek.
Çünkü bu masallar senin karar?nla sona erecek.
Haydi, önce bir oku bakal?m.
Sonra sen ne dersen o olsun.
Masallar istedi?in gibi bitsin!

Author: Hatice Kubra Tongar
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9789752699946
Dimensions: 0